Schedule

 TUESDAY WEDNESDAYTHURSDAYFRIDAY
8.45REGISTRATION
9.15JURDJEVIC9.00BONNARDVELIOVLEDZEVICZ
10.00MASHTAKOV9.45CHARLOTCANNARSACERAGIOLI
10.3010.30
11.00BACCIOTTI11.00AGRACHEV BARILARIKRASTANOV
11.45DUCA11.45BESCHASTNYISCARINCIMASLOVSKAYA
12.1512.15
14.00SUSSMANN14.00ARONNATRELAT
14.45RAMPAZZO14.45SCHAETTLERFRANKOWSKA
15.3015.30
16.00KAWSKI16.00STEFANISIGALOTTI
16.50GUERRA16.50ZEZZACAILLAU